ศึกษาต่อปริญญาโท

ศึกษาต่อปริญญาโท

大学院を目指す方のためのクラスです。

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

日本語を使って働きたい方のためのクラスです。

หลักสูตรส่วนตัว

หลักสูตรส่วนตัว

自分の生活スタイルやレベルに応じた授業を受けることができます。

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อ

毎年輝かしい実績を残している本校の進学情報です

03-3403-3186

Weekday9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)