ビジネスクラス
 • เนื้อหาการเรียน
 • วิทยากรภายนอก
 • การเรียนนอกสถานที่

日本語を使って働ける人材を目指します!

เรียนรู้ทักษะพื้นฐานเพื่อทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

ศึกษาความรู้และการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น

 

คุณสมบัติการเข้าเรียน

・ ระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับกลางขั้นปลายขึ้นไป(ระดับ2、N2ขึ้นไป)
・ ต้องมีความตั้งใจในการเรียนอย่างกระตือลือล้นและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของชั้นเรียน
・ ต้องส่งต้องส่งใบสำรวจความประสงค์ในตอนสมัคร ดาวน์โหลด ที่นี่

เนื้อหาการเรียน

ค่าธรรมเนียมพิเศษ

・ 10,000เยน / ภาคการศึกษา

ข้อควรระวัง

・ เวลาเรียน 9:00~12:30
・ มีการสอบปลายภาคและเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกับหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
・ ไม่มีการจัดหางานให้หรือแนะนำบริษัทให้ทำงาน

 

ตัวอย่างวิทยากรภายนอกที่ได้เชิญมาบรรยาย และ จากนี้ไปก็มีแผนที่จะเชิญวิทยากรสาขาต่างๆมาบรรยายด้วย


 • หนังสือพิมพ์ASAHI SHINBUN
 • 朝日新聞社
 • จะได้ฟังเรื่องราวที่มีคุณค่าอย่างมาก เช่น การเปรียบเทียบการเขียนบทความและการอ่านหนังสือพิมพ์กับเบื้องหลังการทำข่าว ฯลฯ 
 • บริษัทผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าชั้นนำ
 • 大手電機メーカー
 • ได้ดูภาพบรรยากาศภายในบริษัทและระหว่างการทำงาน ฯลฯ และ ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับพนักงานชาวต่างชาติที่ทำงานในบริษัท โดยในช่วงสุดท้ายจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้คิดนิยามของการทำงานในประเทศญี่ปุ่นแล้วนำเสนอ
 • บริษัทเทรดดิ้งชั้นนำ
 • 大手総合商社
 • จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประวัติของเศรษฐกิจญี่ปุ่น,จุดเด่นของบริษัทญี่ปุ่นและการจัดลำดับว่าอยู่ในตำแหน่งไหนของโลก
 • ทนายความระหว่างประเทศ
 • 国際弁理士
 • หลังจากที่ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำงานและการเปลี่ยนงานในญี่ปุ่นแล้ว จะให้แต่ละคนเขียนแผน5ปีจากนี้ไปของตัวเองแล้วนำเสนอ
 • ศิษย์เก่า
 • 卒業生
 • มาเล่าเรื่องความสนุก,ปัญหาในการทำงานและเรื่องประสบการณ์ให้ฟังอย่างสนุกสนาน ซึ่งในวันนั้นทุกคนก็ตั้งใจฟังรุ่นพี่กันเป็นอย่างดี
 • Japan Electronics College
 • 日本電子専門学校
 • มาเล่าเรื่องการทำงานของนักเรียนต่างชาติและประเด็นที่สำคัญในการทำงาน ฯลฯ
 • Hospitality & Tourism College
 • ホスピタリティツーリズム専門学校
 • นอกจากจะได้เรียนเรื่องวัฒนธรรมและมารยาทญี่ปุ่นแล้ว ยังจะได้เรียนรู้เรื่องของ「แก่นแท้ของการเอาใจใส่」ที่มีซ่อนลึกอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอีกด้วย
 • BRIDGESTONE
 • ブリヂストン
 • เชิญฝ่ายบุคคลซึ่งเป็นผู้ดูแลการเลื่อนตำแหน่งพนักงานที่มีความสามารถจากทั่วโลกมาบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานต่างชาติต้องการและทักษะที่จำเป็น ฯลฯ。 
 • GOGA
  GOGA
 • ได้เชิญประธานบริษัทที่เป็นVenture businessซึ่งกำลังมีผลงานเป็นจำนวนมากในวงการITมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงที่เกี่ยวกับความสนุกสนานและความยากลำบากในการเริ่มธุรกิจ
 

 ตัวอย่างการเรียนนอกสถานที่และจากนี้ไปก็มีแผนที่จะไปสถานที่ต่างๆอีก


 • บริษัทบันทึกเสียงชั้นนำ
 • 大手レコード会社
 • ได้ไปเยี่ยมชมบริษัทบันทึกเสียงซึ่งจำหน่าย CDที่เป็นที่รู้จักกันพร้อมทั้งได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจและการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
 • ทัศนศึกษา TEPIA
 • TEPIA(先端技術館見学)
 • ทัศนศึกษา TEPIAและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงและเรื่องในเชิงเฉพาะสาขาวิชาที่ยากซึ่งอยู่ใกล้ตัวอีกด้วย
 • หอจดหมายเหตุSONY
 • >SONY歴史資料館
 • เรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกับสัมผัสประวัติของ SONYในฐานะตัวแทนผู้ผลิตของญี่ปุ่น และศึกษาถึงขบวนการการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น รวมทั้งจิตวิญญาณในการผลิตสินค้าที่เป็นหลักสำคัญในการสนับสนุนสิ่งนั้น
 • หอที่ระลึกการคิดค้นราเมงสำเร็จรูป 
 • インスタントラーメン発明記念館
 • สัมผัสรับรู้ถึง Creative Thinking ของMr.Momofuku Ando ผู้คิดค้นบะหมี่สำเร็จรูปยี่ห้อChicken ramenซึ่งเป็นบะหมี่สำเร็จรูปรายแรกของโลก รวมทั้งเป็นผู้ปฏิรูปวัฒนธรรมการกินของโลกอีกด้วย
 • PASONA URBAN FARM
 •  
  パソナ アーバンファーム
 • ดูงานเรื่องการปลูกผักและผลไม้ในตึกออฟฟิสสมัยใหม่โดยใช้น้ำอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น 
 • ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น 
 • 日本銀行
 • ดูงานโดยเข้าชมอาคารธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติของชาติ ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับงานและประวัติของธนาคารประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่น 
 • โรงงานNissan 
 • 日産工場
 • ดูงานภายในโรงงานซึ่งนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตอย่างอัตโนมัติ และศึกษาเทคนิคการผลิตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • โรงงานเบียร์Kirin 
 • キリンビール工場
 • ดูงานขบวนการผลิตเบียร์ และได้รู้สึกถึงความพิถีพิถันในเรื่องของเทคโนโลยีและคุณภาพชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 • พิพิธภัณฑ์NHK
 • NHK博物館
 • ได้เรียนรู้สัมผัสเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงที่อยู่ใกล้ตัว รวมทั้งเรียนรู้ประวัติการแพร่ภาพกระจายเสียงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศญี่ปุ่น 
 • โรงงาน Morinagaseika  
 • 森永製菓工場
 • ทัศนศึกษาบริษัทผลิตขนมที่เก่าแก่ซึ่งเปิดดำเนินงานมายาวนานกว่า100ปี และได้ศึกษาเกี่ยวขบวนการและเทคนิคการผลิตขนม
 • JAXA
  JAXA(宇宙航空研究開発機構)
 • ทัศนศึกษาศูนย์การบรรยายเนื้อหางานวิจัยโดยใช้เครื่องบินจริง รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมการบินและอวกาศที่ใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นอีกด้วย 
 • Ajinomoto 
 • 味の素
 • ทัศนศึกษาโรงงานผลิตอาหารซี่งจัดเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมการทานอาหารของประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง 
 • Cocacola
 • コカコーラ
 • ทัศนศึกษาชมวิดิทัศน์ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ขบวนการผลิต รวมทั้งเรียนรู้ประวัติจากการถือกำเนิดCocacolaและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยขวดPet เป็นต้น 
 • กรมตำรวจนครบาลโตเกียว
 • 警視庁
 • กรมตำรวจนครบาลโตเกียวได้รับสามารถในองค์กรใด ๆ ไม่ว่าคุณเป็นประเภทของกิจกรรม ฉันก็สามารถที่จะได้สัมผัสกับความเป็นจริงที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันความปลอดภัยของกรุงโตเกียว
 
 
03-3403-3186

Weekday9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)