Lớp đại học

Lớp đại học

Mục tiêu đỗ vào trường Đại học khó, trường Đại học quốc lập, dân lập

Lớp cao học

Lớp cao học

Mục tiêu đỗ vào cao học, khi được dạy kĩ lưỡng trong lớp ít học sinh,.

Lớp thường

Lớp thường

Học tiếng Nhật có thích thú không?

Lớp thương mại

Lớp thương mại

Mục tiêu sử dụng tiếng Nhật tốt trong công việc.

Giờ học tự chọn

Giờ học tự chọn

Bạn thử trải nghiệm điều gì chỉ có ở Nhật chưa?

Lớp cá nhân

Lớp cá nhân

自分の生活スタイルやレベルに応じた授業を受けることができます。

03-3403-3186

Weekday 9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)