• แนะนำคณาจารย์
  • แนะนำเจ้าหน้าที่

อาจารย์ที่ประจำโรงเรียน

MAEDA

KOBAYASHI

MATSUDA

TSURUHARA

TAKEMAE

KITAGAWA

(あいうえお順)

OKADA

KAWAI

KONDO

SATO

TANAKA

TOGASHI

NAKAMURA

HASHIMOTO

FUJISAWA

MAEYAMA

YAMAGUCHI

   

   

เจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยช่วยเหลือทุกคน

NISHIHARA

英語がわかります。 Can speak English.

NGA

ベトナム語がわかります。
Can speak Vietnamese.
Giáo vụ biết tiếng Việt

GO

中国語がわかります。
Can speak Chinese.
懂汉语。

KOKUBU

03-3403-3186

Weekday9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)