• แนะนำคณาจารย์
  • แนะนำเจ้าหน้าที่

อาจารย์ที่ประจำโรงเรียน

MAEDA

KOKUBU

TSURUHARA

TAKEMAE

KOBAYASHI

KITAGAWA

HAMADA

SAKAMI

(あいうえお順)

ISEKI

KAWAI

KOBAYASHI AKIKO

KONDO

SATO

TANAKA

TOGASHI

NAKAMURA

FUJISAWA

MAEYAMA

MATSUDA

MATSUMURA

YAMAGUCHI

   

   

เจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยช่วยเหลือทุกคน

NISHIHARA

英語がわかります。 Can speak English.

OMATA

韓国語がわかります。
Can speak Korean

NGA

ベトナム語がわかります。
Can speak Vietnamese.
Giáo vụ biết tiếng Việt

GO

中国語がわかります。 Can speak Chinese. 懂汉语。

KORETOMO

03-3403-3186

Weekday9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)