หน้านี้เป็นหน้าสำหรับให้นักเรียนที่จบการศึกษาแล้วยื่นคำร้องขอเอกสารใบรับรอง
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ กรุณายื่นคำร้องที่แผนกประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
 

●ประเภทใบรับรอง

  発行にかかる時間 注意事項
●ใบรับรองการเป็นนักเรียน
ใบรับรองการจบการศึกษา
ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
ยื่นคำร้องก่อนบ่าย 3 โมง:
2 วัน

ยื่นคำร้องหลังบ่าย 3 โมง:
3 วัน
・ระยะเวลาเรียนไม่ถึง 1 ปี、อัตราการเข้าเรียน 60% ขึ้นไป・・・ใบรับรองการจบการศึกษา
・ระยะเวลาเรียนไม่ถึง 1 ปี、อัตราการเข้าเรียนไม่ถึง 60%・・・ใบรับรองการเป็นนักเรียน
・ระยะเวลาเรียน 1 ปีขึ้นไป、อัตราการเข้าเรียน 80% ขึ้นไป・・・ ใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา
・ระยะเวลาเรียน 1 ปีขึ้นไป、อัตราการเข้าเรียนไม่ถึง 60-80%・・・ใบรับรองการจบการศึกษา
・ระยะเวลาเรียน 1 ปีขึ้นไป、อัตราการเข้าเรียนไม่ถึง 60%・・・ใบรับรองการเป็นนักเรียน
・กรณีที่ไม่ได้เข้าสอบเลื่อนชั้นเรียน・・・ใบรับรองการเป็นนักเรียน
ใบแสดงผลการเรียนและอัตราการเข้าเรียน ยื่นคำร้องก่อนบ่าย 3 โมง:
3 วัน

ยื่นคำร้องหลังบ่าย 3 โมง:
4 วั
 
จดหมายรับรองจากอาจารย์ หากมีแบบฟอร์มที่กำหนด กรุณามายื่นคำร้องที่โรงเรียน
ใบรับรองระดับภาษาญี่ปุ่น หากมีแบบฟอร์มที่กำหนด กรุณามายื่นคำร้องที่โรงเรียน
อื่นๆ  

※โรงเรียนจะหยุดทำการในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงจะไม่สามารถออกเอกสารในวันดังกล่าวได้ หากยื่นคำร้องมาในช่วงเวลาดังกล่าว ระยะเวลาที่ใช้ออกเอกสารนานกว่าปกติ กรุณาระวังเกี่ยวกับข้อนี้ด้วย


 

●ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรอง

1 ฉบับ 500 เยน

 

เกี่ยวกับวิธีการรับเอกสาร ค่าจัดส่ง และระยะเวลาในการจัดส่ง

สามารถเลือกวิธีการรับเอกสารได้ตามวิธีที่ระบุด้านล่าง

  ค่าจัดส่ง ระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณ
มารับที่โรงเรียน
จัดส่งแบบทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น 84 เยน 1-3 วัน
จัดส่งแบบลงทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น
(มีเลขติดตามพัสดุให้)
500 เยน 1-3 วัน
EMS ต่างประเทศ อีเมลตอบกลับจากทางโรงเรียน จะมีระบุค่าใช้จ่ายที่รวมค่าส่งไว้แล้ว
ตรวจสอบรายละเอียดค่าจัดส่ง ⇒ หน้าเว็บไซต์การจัดส่ง EMS ของประเทศญี่ปุ่น

*การส่งแบบ EMS ค่าส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอีเมลแจ้งค่าจัดส่งที่โรงเรียนส่งให้ก่อนดำเนินการชำระเงิน

★★ข้อควรระวัง★★

◎ โรงเรียนจะออกเอกสารให้หลังจากสามารถตรวจสอบยอดเงินที่ชำระได้แล้ว
 ใช้เวลาออกเอกสาร 2 วัน
◎ กรุณาชำระค่าออกเอกสารและค่าจัดส่งภายใน 5 วัน
 กรณีที่ไม่มีการชำระเงินภายใน 5 วันหลังยื่นคำร้อง จะถือว่าเป็นการยกเลิกการขอเอกสาร กรุณาระวัง

◎ กรณีที่มารับเอกสารที่โรงเรียน กรุณาชำระค่าออกเอกสารล่วงหน้าในตอนที่มายื่นคำร้องด้วย
 เมื่อออกเอกสารแล้ว จะมีการติดต่อจากทางโรงเรียนว่า 「แจ้งเกี่ยวกับการออกเอกสารเสร็จสิ้น」

◎ กรณีที่รับเอกสารทางการส่งพัสดุ กรุณารอการติดต่อจากโรงเรียน และตรวจสอบยอดชำระให้ถูกต้องก่อนดำเนินการชำระเงิน

◎ กรณีที่พำนักอยู่ต่างประเทศ กรุณาสอบถามวิธีการชำระกับทางโรงเรียนโดยตรง

◎ กรณีที่ยื่นคำร้องขอเอกสาร 2 ฉบับขึ้นไป และมีที่อยู่จัดส่งเพียงที่เดียว จะคำนวณค่าจัดส่งเป็น 1 ฉบับ

◎ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงเรียนทางโทรศัพท์หรือแฟ็กซ์

Aoyama International Education Institute
TEL:03-3403-3186 FAX:03-3403-1815
Email: info@aoyama-international.com

発行証明書(必須)[送料]
1.証明書選択  
※内容をお書きください
 提出先  
 提出理由   
※理由をお書きください
 受領方法  
2.証明書選択  
※内容をお書きください
 提出先  
 提出理由   
※理由をお書きください
 受領方法  
3.証明書選択  
※内容をお書きください
 提出先  
 提出理由   
※理由をお書きください
 受領方法  
名前(必須)
生年月日(必須) 日 (記入例: 1988年 1月 1日)
国籍(必須)
入学時期(必須)
学籍番号/在籍期間 学籍番号

在籍期間 月  ~ 
電話番号 (半角数字)
※証明書の郵送をご希望の場合はご入力下さい。
郵便番号 (半角英数字)
住所
※証明書の郵送をご希望の場合はご入力下さい。
E-mail
(必須)
その他特記事項

03-3403-3186

Weekday9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)