Đây là trang web đăng kí giầy tờ giành cho học sinh tốt nghiệp
Học sinh đang học hãy đăng kí tại trường.
 

● Loại giấy tờ ●

  Thời gian phát hành Các mục chú ý
・Giấy chứng nhận đã từng học
・Giấy kết thúc khóa học
・Giấy tốt nghiệp
●Đăng kí trước 3 giờ chiều:
2 ngày

●Đăng kí sau 3 giờ chiều:
3 ngày
・Thời gian học tại trường dưới 1 năm/Tỉ lệ chuyên cần trên 60%・・・Giấy kết thúc khóa học
・Thời gian học tại trường dưới 1 năm/Tỉ lệ chuyên cần không đạt 60%・・・Giấy chứng nhận đã từng học

・Thời gian học tại trường trên 1 năm/Tỉ lệ chuyên cần trên 80%・・・ Giấy tốt nghiệp
・Thời gian học tại trường trên 1 năm/Tỉ lệ chuyên cần từ 60%~80%・・・Giấy kết thúc khóa học
・Thời gian học tại trường trên 1 năm/Tỉ lệ chuyên cần không đạt 60%・・・Giấy chứng nhận đã từng học

・Trường hợp không dự thi cuối kì・・・Giấy chứng nhận đã từng học
Giấy thành tích・tỉ lệ chuyên cần 
●Đăng kí trước 3 giờ chiều:
3 ngày

●Đăng kí sau 3 giờ chiều:
4 ngày
 
 
Giấy tiến cử Trường hợp cần viết vào giấy chỉ định, hãy mang trực tiếp đến trường
Giấy năng lực tiếng Nhật Trường hợp cần viết vào giấy chỉ định, hãy mang trực tiếp đến trường
Ngoài ra  

※ Thứ 7, chủ nhật, ngày lễ nhà trường nghỉ, không phát hành giấy tơ. Nếu đăng kí vào ngày nghỉ thời gian nhận giấy sẽ muộn hơn, nên hãy chú ý.


 

● Phí phát hành giấy tờ ●

1 bộ 500yên

 

● Liên quan đến số ngày gửi・ phí gửi・cách thức nhận ●

cách thức nhận chọn dưới đây

  Phí gửi Số ngày gửi dự định
Đến trường lấy
Gửi thường trong nước Nhật 84yên trong vòng 1~3 ngày 
Gửi đảm bảo trong nước Nhật 500yên trong vòng 1~3 ngày 
Gửi nước ngoài bằng EMS Phí gửi sẽ được thông báo trong email trường hồi hồi âm.
Để tìm hiểu kĩ về phí gừi⇒ vào trang web bưu điện Nhật EMS
* Nếu đăng kí gửi EMS, phí gửi sẽ thay đổi, sau khi xác nhận email từ trường hãy gửi tiền

★★Chú ý ★★

◎ sau khi xác nhận đã đóng tiền, nhà trường sẽ phát hành. phát hành mất 2 ngày
◎ trong vòng 5 ngày hãy đóng phí phát hành và phí gửi

Sau khi đăng kí, trong 5 ngày không chuyển tiền, bản đăng kí sẽ bị hủy, nên hãy chú ý.

◎ nếu đến trường nhận, khi đăng kí không phải đóng phí gửi . sau khi phát hành, nhà trường sẽ gửi thông báo 「đã phát hành 」

◎ nếu đăng kí nhận bằng bưu điện, hãy đợi liên lạc từ trường, sau khi có xác nhận số tiền chính xác, thì mới chuyển tiền.

◎ Nếu ở nước ngoài, hãy liên lạc trực tiếp đến trường để về cách thức trả phí

◎ nếu đăng kí trên 2 bản,  gửi cùng địa chỉ, thì chỉ cần gửi phí gửi 1 bản.

◎ Có gì thắc mắc hãy liên lạc đến trường qua điện thoại・ FAX
 

Aoyama International Education Institute
TEL:03-3403-3186 FAX:03-3403-1815
Email: info@aoyama-international.com
 
発行証明書(必須)[送料]
1.証明書選択  
※内容をお書きください
 提出先  
 提出理由   
※理由をお書きください
 受領方法  
2.証明書選択  
※内容をお書きください
 提出先  
 提出理由   
※理由をお書きください
 受領方法  
3.証明書選択  
※内容をお書きください
 提出先  
 提出理由   
※理由をお書きください
 受領方法  
名前(必須)
生年月日(必須) 日 (記入例: 1988年 1月 1日)
国籍(必須)
入学時期(必須)
学籍番号/在籍期間 学籍番号

在籍期間 月  ~ 
電話番号 (半角数字)
※証明書の郵送をご希望の場合はご入力下さい。
郵便番号 (半角英数字)
住所
※証明書の郵送をご希望の場合はご入力下さい。
E-mail
(必須)
その他特記事項

03-3403-3186

Weekday 9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)