選択授業
  • 内容
  • 感想

 

Bạn thử trải nghiệm điều gì chỉ có ở Nhật chưa?

Bạn có thể trải nghiệm những điều mà bạn không thể học được ở lớp hàng ngày.

Hàng tuần vào thời gian quy định, bạn có thể tham gia vào những giờ học mà mình thích.

Chọn những giờ học phù hợp với mục đích, sở thích và cùng học thật vui nhé.


03-3403-3186

平日9:00から17:00 英・中・韓・越 対応可