Học viện giáo dục quốc tế Aoyama Trung tâm tiếng Nhật  青山国際教育学院25周年ロゴ

English
簡体中文
繁體中文
한국어
日本語
ภาษาไทย
Indonesia

Tin mới覧

27.08.2015  Hình ảnh sự kiện mới.

09.01.2015 About AED

26.12.2013  Khóa học tháng 10 năm 2013 Ảnh lớp học

26.12.2013  【Sự kiện】 Đã đăng hình Oshaberi Room

06.12.2012 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lễ hội Gaien Ichou (Lễ hội cây rẻ quạt)

26.11.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

26.11.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.26

18.11.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Oshaberi Room

28.10.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lễ nhập học tháng 10 Lễ nhập học ・giới thiệu kỳ học

24.10.2013 Cập nhật Ý kiến học viên(Lớp thương mại)

24.10.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

18.10.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.25

07.10.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lớp sau đại học Du lịch sau khi tốt nghiệp

07.10.2013  Khóa học tháng 7 năm 2013 Ảnh lớp học

07.10.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Cuộc thi ảnh

07.10.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Ngày học cuối của kỳ tháng 7

09.19.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Du lịch bằng xe buýt

09.09.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Oshaberi Room

15.08.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

15.08.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.24

15.08.2013 Cập nhật Ý kiến học viên(Lớp thương mại)

15.08.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên(Lớp thương mại)

08.08.2013 【Sự kiện】Đã đăng hình Sinh viên đã tốt nghiệp Hội thảo về học lên cao

26.07.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Oshaberi Room

25.07.2013 Lớp cá nhân Tiếng Nhật Thời khóa biểu tháng 8

16.07.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lễ hội Thất Tịch

05.07.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lễ nhập học tháng 7 Lễ nhập học ・giới thiệu kỳ học

28.06.2013 Lớp cá nhân Tiếng Nhật Thời khóa biểu tháng 7

26.06.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

26.06.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.23

26.06.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Ngày học cuối của kỳ tháng 4

17.06.2013 Khóa học tháng 4 năm 2013 Ảnh lớp học

29.05.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Oshaberi Room

28.05.2013 Lớp cá nhân Tiếng Nhật Thời khóa biểu tháng 6

24.05.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

24.05.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.22

16.05.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lễ chào đón sinh viên mới

30.04.2013 Lớp cá nhân Tiếng Nhật Thời khóa biểu tháng 5

25.04.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Oshaberi Room

12.04.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

10.04.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lễ nhập học tháng 4 Lễ nhập học ・giới thiệu kỳ học

02.04.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lễ tốt nghiệp

02.04.2013 Lớp cá nhân Tiếng Nhật Thời khóa biểu tháng 4

28.03.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

28.03.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.21

27.03.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

27.03.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.20

26.03.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

2603.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.19

25.03.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

25.03.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.18

22.03.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Lớp sau đại học Du lịch sau khi tốt nghiệp

22.03.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Hội giao lưu sinh viên Nhật Bản

22.03.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Giờ học ngoại khóa

22.03.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Cuộc thi ảnh

22.03.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

22.03.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.17

21.03.2013 【Video】năm 2012 Lễ tốt nghiệp 「Forever friend」

13.03.2013 Khóa học tháng 1 năm 2012 Ảnh lớp học

12.03.2013 Cập nhật Ý kiến học viên

12.03.2013 【Video】Phỏng vấn Học viên vol.16

11.03.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Cuộc thi hùng biện

11.03.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Vòng sơ khảo Cuộc thi hùng biện

04.03.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Liên hoan nghệ thuật truyền thông của cục Văn hóa

04.03.2013 Lớp cá nhân Tiếng Nhật Thời khóa biểu tháng 3

05.02.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Hội truyện cười

01.02.2013 【Sự kiện】 Đã đăng hình Hội thủ công mỹ nghệ

Yêu cầu thông tin
Bảng thông tin

データ取得中...

Facebook
YOUTUBE